Hållbarhetsredovisning

Senast ändrad: 05 december 2016 - slu.se
bild_hallbarhetsredovisning.jpg

Nedan finner ni SLUs första hållbarhetsredovisning som blev färdig under 2016.

Den innehåller tolv sidor i A5-format och tanken är att det ska vara en lättläst och grafiskt tilltalande redogörelse för SLUs miljöarbete. Utöver att den innehåller resultat för de övergripande miljömålen för året som gick kan du även läsa om intressanta mål ute på de olika certifikaten, några miljösamordnares bästa miljöledningstips och inte minst om vilka utmaningar som SLU står inför.