Arbetsmiljö

Senast ändrad: 15 april 2016 - slu.se

SLU vill genom ett gott arbetsmiljöarbete skapa en säker och stimulerande miljö för alla anställda och studenter. En god arbetsmiljö förutsätter att alla aktivt deltar i detta arbete. Arbetsmiljön skall utformas så att den kreativitet och entusiasm som utmärker universitetsmiljön tas tillvara bidra till att utveckla medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenhet samt frigöra ännu outnyttjade resurser inspirera till möten och tankeutbyten över ämnes-, kompetens- och kulturgränser främja hälsa och välbefinnande samt ta hänsyn till människors olika förutsättningar.

Information om arbetsmiljö och hälsa vid SLU hittar du på denna sida och stöd till arbetsmiljöarbetet. Rubrikerna till vänster för dig vidare till olika del områden.

Ansvaret för att stödja verksamheten i arbetsmiljöarbetet delas av Personalavdelningen och Avdelningen för Infra, fysisk arbetsmiljö. Personalavdelningen är ett konsultativtstöd till institutioner och enheter i arbetsmiljöarbetet. Personalavdelningen kan stödja i frågor kring den psykosociala arbetsmiljön och i hur man organiserar och genomför sitt arbetsmiljöarbete.

Avdelningen för infrastruktur, fysisk arbetsmiljö utgör ett stöd i frågor kring den fysiska arbetsmiljön. 

Om du har frågor kring arbetsmiljö hör gärna av dig någon av våra kontaktpersoner.