15
mars
Silvicum, Sundsvägen 3, Alnarp

Seminarium:“Användning av data från riksskogstaxeringen inom ekologin”

seminarier, workshops |
Per-Ola.jpg

Forskare Per-Ola Hedwall ger ett seminarium.

Per-Ola disputerade 2012 med en avhandling som handlade om skogsbrukets och kvävedepositionens effekter på floran i svenska skogar. Nu forskar och undervisar han i skogsekologi vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp. Hans forskning handlar om hur skogsskötsel och klimatförändringar påverkar biologisk mångfald och utfallet av olika ekosystemtjänster från skogen. Bland annat har han använt data från den svenska Riksskogstaxeringen för att studera hur skogsekosystemen förändras över tid, samt för att förstå orsakerna bakom dessa förändringar.

Seminariet ges på engelska och har titeln ""On the use of NFI-data in
ecology".

Välkomna"

Fakta
Tid: 2017-03-15 14:00 - 15:00
Ort: Alnarp
Lokal: Silvicum, Sundsvägen 3
Arrangör: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Mer information:

Per-Ola Hedwall, E-postKontaktinformation
Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se