Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Examensarbete

Ett examensarbete är ett större självständig uppgift i slutet av en utbildning. Kallas även självständigt arbete eller uppsats. Problemformulering, genomförande och rapportering är centrala moment. Studenten presenterar och försvarar sitt arbete vid ett seminarium. För att ta kandidatexamen krävs att man gör ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i ditt huvudområde. För att ta masterexamen krävs totalt examensarbete om 30 högskolepoäng i sitt huvudområde på avancerad nivå.


Det finns 9 sidor som är taggade med Examensarbete:
Exjobbsseminarium

Exjobbsseminarium

Äntligen!!!, nu är det snart dags igen för det årliga kunskapsseminariet vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) där vi uppmärksammar våra duktiga studenter, i detta fall exjobbare och RÅG-studenter! I år (2017) har vi ...

Examensarbeten i veterinärmedicin

Examensarbeten i veterinärmedicin

Alla intresserade är välkomna att lyssna på muntliga presentationer av examensarbeten i veterinärmedicin 10-11 januari 2017. Presentationerna äger rum i olika salar i VHC. För mer information om vem som redovisar, ämnen, tider och lokaler, se ...

Skog-VR-Ljungbergslaboratoriet.jpg

3D-labb för skogsutbildning får tre miljoner kronor

I Ljungbergslaboratoriet finns avancerad utrustning för Virtual Reality. Här använder jägmästarstudenten Oscar Jakobsson utrustningen för att "flyga" runt i en marklaserskannad björkdunge. Foto: Mattias Nyström, SLU. Ljungbergsfonden ger fortsatt ...

Kalle-Forsman-1x1.jpg

Topplacering för tidigare jägmästarstudent

Jägmästaren Kalle Forsman har placerat sig bland de 20 bästa affärsidéerna för effektivisering i skogsnäringen. Kalles bidrag går ut på att inventera virkeslager med drönare. Idén Lumber Scan går ut på att låta drönare flyga över virkeslager ...

Adam-Lundström-epi.jpg

Samverkan mellan skogs- och rennäring underlättas

Adam Lundström Med ett renskötselanpassat skogsbruk ökade arealen skog värdefull för renbete med 22% under 100 år visar Adam Lundströms examensarbete om hur rennäringens och skogsbrukets verksamheter kan samordnas på ett bättre sätt. För ...

Elinor-Österhult-Brehmer-epi.jpeg

Förbättrad rådgivning till enskilda skogsägare

Elinor Österhult Brehmer Hur vet skogsägare att skogsföretagen tagit hänsyn till ägarens mål och hur bestämmer man som skogsägare sig för en målsättning om det inte finns information om vad resultaten blir av olika mål med skogsskötseln? ...

Marcus-Lundberg-epi.jpg

Föryngra med fröträds- eller skärmställning nära tätort

Marcus Lundberg I tätortsnära miljöer uppskattas naturlig föryngring utan markberedning och det bör övervägas för att undvika onödiga konflikter. 2014 gallrade Holmen i skogarna runt Överum med markskador som följd. Då Överumsborna inte ...

Sofia-Grahn-epi.jpg

Certifierat skogsbruk i framtiden

Dubbelcertifiering ger betydligt högre naturvårdshänsyn och har en betydande påverkan på skogens struktur, till en relativt liten ekonomisk förlust om någon alls. Sofia Grahn har i sitt examensarbete "Konsekvenser av certifiering med FSC och ...

Pär-Wilhelmsson-epi.jpg

Gallra enligt mall?

Pär Wilhelmsson Jägmästarstudent Pär Wilhelmsson har tittat närmare på Skogsstyrelsens gallringsmallar och kommit fram till att färre gallringar är att föredra främst för att minska risken för stormskador. I sitt examensarbete "En analys ...