Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 10 sidor som är taggade med Skogshushållning:
Exjobbsseminarium

Exjobbsseminarium

Äntligen!!!, nu är det snart dags igen för det årliga kunskapsseminariet vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) där vi uppmärksammar våra duktiga studenter, i detta fall exjobbare och RÅG-studenter! I år (2017) har vi ...

Kalle-Forsman-1x1.jpg

Topplacering för tidigare jägmästarstudent

Jägmästaren Kalle Forsman har placerat sig bland de 20 bästa affärsidéerna för effektivisering i skogsnäringen. Kalles bidrag går ut på att inventera virkeslager med drönare. Idén Lumber Scan går ut på att låta drönare flyga över virkeslager ...

SLU_131126_8467_jsg.jpg

Jägmästarprogrammet

Här finns samlad information till dig som är student vid jägmästarprogrammet. Som student ges du möjligheten att nå en yrkesexamen, jägmästarexamen. Genom dina kursval under studietiden kan du skapa olika studieinriktningar. Viktiga datum - ...

forest17.jpg

Euroforester - Masters programme

Information till dig som läser på Euroforester Master´s programme. - Tillgodoräknande - Om du tidigare har studerat vid ett annat lärosäte eller läst kurser vid SLU som inte är programkopplade till ditt program kan det finnas möjlighet för ...

skogsmastare_600x600.png

Management of Fish and Wildlife Populations Master´s programme

Information till dig som är student på Management of Fish and Wildlife Populations. På de här sidorna finner du information om programmet. Tillgodoräknande - Om du tidigare har studerat vid ett annat lärosäte eller läst kurser vid SLU som inte ...

Adam-Lundström-epi.jpg

Samverkan mellan skogs- och rennäring underlättas

Adam Lundström Med ett renskötselanpassat skogsbruk ökade arealen skog värdefull för renbete med 22% under 100 år visar Adam Lundströms examensarbete om hur rennäringens och skogsbrukets verksamheter kan samordnas på ett bättre sätt. För ...

Elinor-Österhult-Brehmer-epi.jpeg

Förbättrad rådgivning till enskilda skogsägare

Elinor Österhult Brehmer Hur vet skogsägare att skogsföretagen tagit hänsyn till ägarens mål och hur bestämmer man som skogsägare sig för en målsättning om det inte finns information om vad resultaten blir av olika mål med skogsskötseln? ...

Marcus-Lundberg-epi.jpg

Föryngra med fröträds- eller skärmställning nära tätort

Marcus Lundberg I tätortsnära miljöer uppskattas naturlig föryngring utan markberedning och det bör övervägas för att undvika onödiga konflikter. 2014 gallrade Holmen i skogarna runt Överum med markskador som följd. Då Överumsborna inte ...

Sofia-Grahn-epi.jpg

Certifierat skogsbruk i framtiden

Dubbelcertifiering ger betydligt högre naturvårdshänsyn och har en betydande påverkan på skogens struktur, till en relativt liten ekonomisk förlust om någon alls. Sofia Grahn har i sitt examensarbete "Konsekvenser av certifiering med FSC och ...

Pär-Wilhelmsson-epi.jpg

Gallra enligt mall?

Pär Wilhelmsson Jägmästarstudent Pär Wilhelmsson har tittat närmare på Skogsstyrelsens gallringsmallar och kommit fram till att färre gallringar är att föredra främst för att minska risken för stormskador. I sitt examensarbete "En analys ...