Hur gör jag en skadeanmälan?

Senast ändrad: 26 maj 2016 - slu.se
hand_blankett.jpg

Om du skadar dig ska du göra en skadeanmälan. Använd någon av Kammarkollegiets skadeanmälningsblanketter. Det finns olika studentförsäkringar och varje försäkring har en särskild skadeanmälningsblankett. Det är viktigt att du fyller i rätt blankett.

Så här gör du en skadeanmälan:

  1. Fyll i rätt skadeanmälningsblankett.
  2. SLU måste intyga att du var student vid SLU när skadan inträffade. Kursledare, lärare, studierektor eller någon annan på kursgivande institution kan intyga. Eller be någon på utbildningsavdelningen att intyga.
  3. Om du omfattas av någon av samlingsförsäkringarna student IN, student UT, FAS+, GIF eller Erasmus Mundus måste du bifoga ett aktuellt utbytesavtal. Kontakta utbildningsavdelningen för mer information. Om du inte omfattas av någon av samlingsförsäkringarna utan av en så kallad enskild försäkring, kontakta din institution om du inte har avtalet själv.
  4. Bifoga eventuella kvitton i original. Glöm inte att göra en kopia som du själv sparar.
  5. Skicka din skadeanmälan till Kammarkollegiet. Adress till Kammarkollegiet finns på skadeanmälningsblanketten.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen:

Telefon: 018-67 28 00, måndag-onsdag och fredag kl 10.00-12.00, torsdag 13.00-15.00

E-post: studievagledning@slu.se

Adress:

SLU
Utbildningsavdelningen
Box 55
230 53 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 4

eller

SLU
Utbildningsavdelningen
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

eller

SLU
Utbildningsavdelningen
studie- och karriärvägledningen
Box 7010
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8

Vid arbetsskada

Om du råkat ut för en arbetsskada under praktik eller under ett annat arbetsliknande moment i utbildningen, ska du göra skadeanmälan både till Kammarkollegiet och till Försäkringskassan. Dessa myndigheter avgör sedan vem som ska betala ut eventuell ersättning till dig.

Kammarkollegiets blankett skickar du till Kammarkollegiet. Kom ihåg att SLU måste styrka att du var student när skadan inträffade.

Försäkringskassans skadeanmälningsblankett skickar du till SLU:s personalavdelning:

SLU
Personalavdelningen
Box 7087
750 07 Uppsala.

Vid trafikolycka

Vid trafikolycka anmäler du din skada till det försäkringsbolag där det inblandade fordonet är försäkrat.

Du ska också skicka in en skadeanmälan för någon av studentförsäkringarna till Kammarkollegiet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se