Kontaktinformation till Studiesociala grupperna och Studiesociala rådet

Senast ändrad: 11 april 2016 - slu.se

Om det är någon studiesocial fråga som som du tycker borde diskuteras kan du ta kontakt med den studiesociala gruppen på din studieort. Du kan också gå via din studentkår eller kontakta SLUSS-representanterna i Studiesociala rådet.

Sammankallande i de studiesociala grupperna:

Sammansättning av Studiesociala rådet:

  • Ordförande - Karin Holmgren
  • LTV-fakulteten - Mats Gyllin
  • NJ-fakulteten - Rob Hart
  • S-fakulteten - Anders Alanärä
  • VH-fakulteten - Anna Wallenbäck
  • SLUSS - Jacob Forsberg, jacob.forsberg@slu.se
  • SLUSS - Karolina Ottosson, karolina.ottosson@slu.se
  • Utbildningsavdelningen, sekreterare - Ylva Eklind, ylva.eklind@slu.se
  • Universitetskyrkan - Anette Brandt
  • Studenthälsan - Annalena Hedman

Kontaktinformation
Sidansvarig: Ylva.Eklind@slu.se