Verktyg för enkäter

Senast ändrad: 24 maj 2016 - slu.se

Vill du skapa en enkät?

SLU har tecknat avtal med företaget Netigate om att få nyttja deras webbaserade enkätverktyg.

Netigate är ett svenskt företag med många stora kunder runt om i Europa. Deras enkätverktyg är flexibelt och mångsidigt både när det gäller att skapa enkäter och att ta fram rapporter utifrån inkomna svar. Det finns gott om hjälpfunktioner i systemet, både i form av skriftliga manualer och små demofilmer.

För att kunna använda Netigate-verktyget måste man logga in på webbsidan www.netigate.se

Du som vill skapa en enkät kan skaffa dig en Netigate-inloggning genom att kontakta IT-stöd, antingen genom att ringa (018-67) 66 00 eller maila till
it-stod@slu.se

 


Kontaktinformation

IT-stöd, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 1

Mail: kundstod@slu.se

Sidansvarig: stig.tonegran@slu.se