Prislista för utskrifter

Senast ändrad: 16 juni 2016 - slu.se

Nedanstående priser gäller för studenter för utskrifter och kopiering i SLU:s publika skrivarkopiatorer i datasalar och biblioteket. Utskriftskostnad och kopiekostnad gäller inklusive papper.

Priser svartvitt

A4, enkelsidigt 0,44 kr
A4, dubbelsidigt 0,75 kr (för två sidor)
A3, enkelsidigt 0,88 kr
A3, dubbelsidigt 1,50 kr (för två sidor)

Priser färg

A4, enkelsidigt 1,06 kr
A4, dubbelsidigt 2,00 kr (för två sidor)
A3, enkelsidigt 2,13 kr
A3, dubbelsidigt 4,00 kr (för två sidor)

Priser plottrar

A1 svartvit 22,50 kr
A1 färg 32,50 kr
A0 svartvit 45,00 kr
A0 färg 65,00 kr

Priserna för plottrarna är ungefärliga och räknas ut efter hur mycket papper som plottrarna matar fram. Försök därför i möjligaste mån att planera utskrifterna så att så lite papper som möjligt förbrukas.

 

Hur sker betalning

Studenter betalar med sitt PayEx konto som är kopplat till motsvarande student-konto vid SLU.

Payex-konto


Kontaktinformation

IT-stöd, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 1

Mail: kundstod@slu.se

Sidansvarig: stig.tonegran@slu.se