Cranfield University Double Degree

Senast ändrad: 09 maj 2016 - slu.se

Cranfield University är ett väl ansett universitet i Storbritannien med en spännande och utvecklande studiemiljö där hälften av studenterna kommer från andra delar av världen. SLU erbjuder dig som student en möjlighet att läsa ett masterår vid Cranfield University och ta ut en så kallad "Double Degree".

Utbytesårets upplägg

Under året på Cranfield läser du kurser och gör ett examensarbete (totalt 50 veckors studier, 75 hp).  Du väljer ett av Cranfields intressanta masterprogram och följer hela programmet. Examensarbetet skall utformas efter samma ramar som examensarbetet i din utbildning på SLU. Du har därför två handledare, en vid Cranfield och en vid SLU. När du är klar med utbytesåret får du en examen från Cranfield University och en examen från SLU. Det är detta som gör att vi kallar utbytet för ”Double Degree”. Du kan inte få erasmusstipendium för studier på detta universitet.

Disciplin och motivation

Utbytet med Cranfield passar dig som är medveten om att Double Degree Program kräver stor disciplin och planering. Terminen börjar i oktober och man läser kurser fram till april då man börjar på heltid med sitt projekt. Projektet kan göras i Storbritannien eller i Sverige eller någon annanstans i världen! Cranfield har många kontakter med näringslivet vilket gör det möjligt för studenter att göra sitt projekt på ett företag inom landet. Programmet är studieintensivt och det finns inte möjlighet att skjuta på deadlines. Slutprojektet skall vara klart och presenteras för en akademisk panel på Cranfield i augusti följande år.

Vem kan ansöka? 

För att ansöka om utbyte vid Cranfield University måste du uppnå de kriterier som finns för utbytesstudier allmänt på SLU. Dessa kriterier hittar du på sidan om utbytesstudier. Förutom de kriterierna måste du också ha uppnått kandidatnivå och ha ytterligare ett års studier. Det vill säga att du måste ha minst 240 hp avklarade vid utbytets start. Du måste vara europeisk medborgare för att kunna bli antagen till Cranfield. Kurserna på Cranfield passar bäst för studenter inom ämnesområdena ekonomi, miljö, biologi och livsmedel.

Hur ansöker jag?

För att ansöka följer du instruktionerna under när och hur ansäker jag på sidan om utbytesstudier. Förutom dokumenten som anges där ska du dessutom ha med följande bilagor, alla skrivna på engelska:

  • Letter of Motivation. Varför väljer du att studera vid Cranfield och Double Degree program? Varför väljer du just program X vid Cranfield? Högst en A4 sida.
  • Meritförteckning  (CV) innehållande en kortfattad beskrivning av tidigare anställningar, språkkunskaper, utbildning och övriga meriter.
  • Projektbeskrivning, en kort förklaring, max en A4, om vad du skulle vilja göra som examensarbete/projekt.
  • Rekommendationsbrev från två olika akademiska företrädare vid SLU.

Uttagning av studenter till Cranfield

Uttagningen av studenter till Cranfield görs av de internationella handläggarna vid utbildningsavdelningen gemensamt med en representant för Cranfield. Du kommer att först bli föreslagen för utbytet från SLU, sen kommer du att bli intervjuad av Cranfields representant innan du blir slutgiltigt erbjuden en plats. SLU kan utse många studenter varje år till Cranfield, det viktiga är att du är motiverad för den här typen  av studier utomlands.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se