Sustainable Development - Master´s Programme

Publicerad: 09 september 2016 - slu.se
landskapsarkitekt-ultuna1.png

Information till dig som är student på masterprogrammet Sustainable Development. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Sustainable Development är ett samarbete mellan SLU och Uppsala universitet. Information om programmet hittar du även på Uppsala universitets hemsida. Där återfinns bl.a. programmet utbildningsplan.

Welcome Letter

Welcome to the Sustainable Development Master’s Programme!

This programme is a joint effort by the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and Uppsala University (UU).  Students in this programme will take courses at both universities.  This will not be a problem, as it only takes a few minutes to bike between campuses and busses also run frequently. 

Important:

Please email sustainable.development@geo.uu.se and state if you will be enrolling in the progamme or if you have decided against it.  It is very important that you do this, as there are many others on the reserve list that can be offered a place in the programme if you, for whatever reason, decide not to enrol.

If you are a citizen from a country outside of the European Union, or European Economic Area, you will need to apply for a visa to study in Sweden.  As this process takes time, we recommend that you apply for a visa as quickly as possible.  Visas are organised through the Swedish Migration Board, Migrationsverket.  For more information, visit Migrationsverket

For more information about the programme and courses, visit Sustainable Development.

READ MORE: - Welcome letter (Important information) - Course Schedule

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom masterprogrammet Sustainable Development?

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av bilaga 3 till utbildningsplanen.

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Fakta
Det svenska namnet på programmet är Hållbar utveckling.

Programmet ges på engelska.


Kontaktinformation

Programstudierektor Sustainable Development:

Person med uppdrag att samordna ett utbildningsprogram.

Karin Gerhardt, Forskare
Centrum för biologisk mångfald
Karin.Gerhardt@slu.se, 018-67 13 44

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se