Skogsindustriell ekonomi

Publicerad: 18 september 2013 - slu.se

Information till dig som är student på skogsindustriell ekonomi. På de här sidorna finner du information om programmet du läser från de som arbetar med programmet. Vi beskriver också vilka dokument som finns om skogsindustriell ekonomi.

{Knapp}

 

Hösten 2015 sker ingen antagning till masterprogrammet. Kurser som samläses med andra program fortsätter ett ges läsåret 2015/16. Du som är antagen till och läser vid något av följande SLU-program har möjlighet att söka kurser som erbjuds fristående
Skogsindustriell ekonomi - master eller
Ekonomi - kandidatprogram eller
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling eller
Agronomprogrammet - ekonomi. 
Du måste också uppfylla de särskilda behörighetskrav som ställs för respektive kurs. Klicka på kurstiteln i ramschemat  för att hitta fördjupad information om varje kurs.

Har du frågor eller funderingar så kontakta studierektor Anders Lindhagen anders.lindhagen@slu.se

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: maria.sterner@slu.se