Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's programme

Publicerad: 01 februari 2017 - slu.se
hortonom1.png

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Fakta
  • Programmet ges på engelska.
  • Det svenska namnet på programmet är masterprogrammet Utemiljö för hälsa och välbefinnande.

Kontaktinformation

Programstudierektor Outdoor Environments for health and well-being:

Fredrika Mårtensson, Universitetslektor
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
fredrika.martensson@slu.se, 040-415453, 0727-402262

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se