Management of Fish and Wildlife Populations Master´s programme

Publicerad: 13 juli 2016 - slu.se
skogsmastare_600x600.png

Information till dig som är student på Management of Fish and Wildlife Populations. På de här sidorna finner du information om programmet.

Tillgodoräknande

Om du tidigare har studerat vid ett annat lärosäte eller läst kurser vid SLU som inte är programkopplade till ditt program kan det finnas möjlighet för dig att tillgodoräkna dig dessa kurser i din examen. Du hittar mer information och ansökningshandling på studentwebbens sidor om examen .

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok. Mer information om hur du ansöker hittar du här.


Kontaktinformation

Programstudierektor Management of fish and wildlife population: 

John P. Ball, Universitetslektor  
Institutionen för vilt, fisk och miljö
John.Ball@slu.se +46-90-786 84 18

Maria Sterner
Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap, kansliet
maria.sterner@slu.se, 018 67 10 00 vxl. 

Sidansvarig: maria.sterner@slu.se