Landscape Architecture - Master's programme

Publicerad: 01 februari 2017 - slu.se
landskapsarkitekt-ultuna1.png

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Fakta
  • Programmet ges på engelska
  • Det svenska namnet på programmet är masterprogram i landskapsarkitektur.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landscape Architecture:

Karl Lövrie, Universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
karl.lovrie@slu.se, 040-415439

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se