Food - Innovation and Market

Publicerad: 30 maj 2016 - slu.se

Information till dig som är student på masterprogrammet Food - Innovation and Market. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Programmet har tillfälligt antagningsstopp sedan 2015.

Programmet ges på engelska.

Inriktningar

Bereoende på vilka kurser du väljer att läsa, du kan antingen ta ut en examen i företagsekonomi eller livsmedelsvetenskap. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning beskrivs i bilaga 2 till utbildningsplanen.

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom masterprogrammet Food - innovation and management?

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du ett självständigt arbete/examensarbete,  på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges. Beroende på vilken fördjupning du valt för din examen kan du göra ditt arbete i företagsekonomi eller i livsmedelsvetenskap.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten.

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av bilaga 3 till utbildningsplanen.


Kontaktinformation
Programstudierektor

Namn: Kristine Koch 018-67 20 69

kristine.koch@slu.se

Allmänna stödfunktioner

Studie- och karriärvägedning

Studie- och karriärvägledarna kan vara ditt bollplank och samtalspartner i funderingar kring studier och karriärval.

E-post: studievagledning@slu.se

Telefon: 018-67 28 00 Telefontid: mån-ons och fre kl. 10.00-12.00, tor kl. 13.00-15.00

Länk: Studie- och karriärvägledning

Anmälan och antagning

Information om hur du anmäler dig och svarar på ditt antagningsbesked.

E-post: antagning@slu.se

Länk: Antagingen

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

E-post: funka@slu.se

Länk: Studera med funktionsnedsättning

IT-stöd

Till IT-stöd kan du vända dig för att få hjälp med alla frågor som rör IT på universitetet. 

E-post: it-stod@slu.se

Telefon: 018-67 66 00 Telefontid: mån-fre 8.00-16.00 (15.30 perioden april-sep.)

Länk: IT-stöd

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se