Euroforester - Masters programme

Publicerad: 13 juli 2016 - slu.se
forest17.jpg

Information till dig som läser på Euroforester Master´s programme.


 
 
 
 
 

Tillgodoräknande

Om du tidigare har studerat vid ett annat lärosäte eller läst kurser vid SLU som inte är programkopplade till ditt program kan det finnas möjlighet för dig att tillgodoräkna dig dessa kurser i din examen. Du hittar mer information och ansökningshandling på studentwebbens sidor om examen .

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok.

Information hittar du här.


Kontaktinformation

Programstudierektor Programme director of studies Har i uppdrag att samordna och utveckla utbildningsprogrammet. Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid.

Jörg brunet 040-415184 Jorg.Brunet@slu.se

Utbildningsadministratör Education administrators Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär.

Desiree Mattsson 040-415 188 desiree.mattsson@slu.se

Sidansvarig: maria.sterner@slu.se