Environmental Economics and Management - Master's programme

Publicerad: 09 september 2016 - slu.se
ekonomi1.png

Information till dig som är student på masterprogrammet Environmental Economics and Management. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Congratulations on getting accepted at our Master programme, Environmental Economics and Management. We are looking forward to seeing you here in Uppsala in late August.

The first day of the semester is 29th of August. At 9.00 AM, the vice chancellor of SLU, Peter Högberg, will welcome you in Loftets stora hörsal (the smaller of the two auditoriums at Ultuna).

Students with a background in Business management will start their studies with "Environmental and Social Responsibility Marketing Management". Students with a background in Economics will start their studies with "Microeconomic theory" and "Analytical Methods". Please note that both these courses are held at Uppsala University. Search your course for more information about the course. On the course page you will also find schedules for your classes.

Schedule and literature for the courses will be published at least four weeks ahead of time, so please make sure you have the course literature at hand at the start of the semester.

The Student Union in collaboration with SLU are happy to welcome you to the orientation programme for international students. Please note that this orientation takes place the week before the semester starts. You can get useful information for new students on the student web pages.

Once again, we are very happy to welcome you to our master programme and look forward to meeting you on August 29t!

 

Programme study director

Lovisa Nilsson

Inriktningar

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ta en examen i företagsekonomi eller i nationalekonomi. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning framgår av bilaga 2 till utbildningsplanen.

Självständigt arbete

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges. Beroende på vilken fördjupning du valt för din examen kan du göra ditt arbete i företagsekonomi eller i nationalekonomi.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av bilaga 3 till utbildningsplanen.

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Fakta
Det svenska namnet på programmet är Miljöekonomi och företagsledning.

Programmet ges på engelska.

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se