EnvEuro - European Master in Environmental Science

Publicerad: 09 september 2016 - slu.se
ELLS-students.jpg

Information till dig som är student på masterprogrammet EnvEuro. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Welcome to the EnvEuro Master's Programme

Welcome to the European Master in Environmental Science (EnvEuro) program at SLU. The program is a collaboration between Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden (SLU), University of Copenhagen, Denmark (UCPH), University of Hohenheim, Germany (UHOH) and University of Natural Resources and Life Sciences, Austria (BOKU).

The autumn semester 2016 starts with a compulsory introduction to the program in Copenhagen, Denmark, 28-30 August. Thereafter the compulsory course Environmental Management in Europe starts. Due to an unfortunate overlap in time between the introduction days in Copenhagen and the start of the semester at SLU (29 August), you have to go to SLU campus Ultuna as soon as possible after the introduction days to get started on your SLU courses.

More information about the EnvEuro program: http://enveuro.eu/master-programme/

You find all information that you will probably need as a new student at SLU, at the page https://student.slu.se/en/studies/new-student/

You are also invited to SLU's welcome and orientation programme on Friday 26 August, during which you will receive essential and useful information about your stay in Sweden and your studies at SLU. You find information on the orientation programme at: https://student.slu.se/en/studies/new-student/orientation-programme/

Please contact me if you have any questions.

Once again, welcome to SLU and the EnvEuro programme.

Tobias Vrede, programme director of studies

Självständigt arbete inom EnvEuro

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom masterprogrammet EnvEuro?

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Fakta

Programmet heter EnvEuro både på svenska och engelska.

Programmet ges på engelska.


Kontaktinformation

Programstudierektor EnvEuro:

Tobias Vrede, Forskare FLK
Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för ekologi och biodiversitet 
tobias.vrede@slu.se, 018-67 31 17

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se