Husdjursvetenskap - masterprogram

Publicerad: 31 januari 2017 - slu.se
agronom-husdjur1.png

Information till dig som är student på husdjursvetenskap - masterprogram. Här hittar du information om programmet, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Från och med hösten 2016 har husdjursvetenskap - masterprogram en ny utbildningsplan. Kursutbudet och ramschemat har förändrats, liksom till viss del behörighetskraven.

För dig som är antagen till programmet före den 1 juli 2016 finns separat information nedan.

 

Grafiskt ramschema för husdjursvetenskap - masterprogram 2016/2017

Förändrat kursutbud för antagna 2015 och tidigare

Kursutbudet i masterprogrammet har förändrats fr.o.m. läsåret 2016/2017. Nya kurser som erbjuds framgår av aktuellt ramschema. Äldre kurser som har erbjudits för sista gången listas nedan. Generellt gäller att den som varit antagen till och registrerad på en kurs som har erbjudits för sista gången, men ännu inte är godkänd, har rätt till tre omprov (omtentor) under två år efter det sista kurstillfället, och en förnyad möjlighet att uppfylla obligatoriekrav inom två år efter det sista kurstillfället.

Följande kurser som tidigare ingick i husdjursvetenskap - masterprogram erbjöds för sista gången under läsåret 2015/2016:

 • HV0093 Ethological methods and experimental designs, 5 hp
 • BI1161 Genetically modified organisms, 10 hp
 • HV0095 Anthrozoology, 5 hp
 • HV0051 Advanced nutritional physiology, 5 hp
 • HV0084 Tropical livestock production, 5 hp
 • HV0102 Disease genetics, 5 hp
 • HV0086 Besättningsutredning, 10 hp
 • HV0055 Animal nutrition and health, 5 hp
 • HV0103 Behavioural genetics, 5 hp
 • HV0097 Applied animal behaviour, 10 hp
 • BI1218 Genome analysis, 10 hp
 • HV0056 Basic nutrition, 10 hp
 • HV0094 Protection and welfare of animals, 10 hp
 • HV0101 Dogs and cats - genetics, health and reproduction, 10 hp
 • HV0089 Comparative nutrition, 10 hp
 • BI0961 Bioinformatics, 10 hp
 • HV0050 Advanced feed science, 10 hp
 • HV0104 Designing breeding programmes, 10 hp
 • BI1005 Production and utilization of forage, 10 hp
 • HV0100 Djurmiljö och byggnadsfunktion, 15 hp

Följande kurser i husdjursvetenskap - masterprogram erbjuds för sista gången under läsåret 2016/2017:

 • HV0099 Biology of lactation, 10 hp
 • HV0105 The biology and use of the horse, 15 hp

Examensarbete VT 2017

Information för dig som ska skriva examensarbete på avancerad nivå i ämnet husdjursvetenskap våren 2017.

Anmälan

Anmälan sker via Antagning.se. Anmälningsperioden är 15 september-15 oktober, men det kommer att finnas möjlighet till sena anmälningar. Observera dock att sena anmälningar hanteras i kronologisk ordning efter alla ordinarie anmälningar, så var ute i god tid om du vill vara säker på att få plats på den institution du önskar!

Handledare

Innan du anmäler dig ska du ha fått en handledare utsedd. Du kan själv kontakta handledaren, eller så anmäler du intresse för ett projekt till institutionen och blir tilldelad en handledare. Din handledare och ditt projekt måste bli godkända av institutionen innan du kan bli registrerad på kursen och påbörja arbetet. Hur det går till kan du läsa mer om på VH-fakultetens webbsida om examensarbeten.

Språk

Institutionerna erbjuder ofta kurser för examensarbetet på både svenska och engelska. (Det finns möjlighet att skriva själva arbetet på engelska även inom en kurs som ges på svenska, men muntlig redovisning och opponering sker på svenska.) Diskutera med din handledare och institutionsstudierektor om vilket språk som passar bäst för ditt arbete, och välj rätt anmälningskod enligt tabellen nedan. De flesta kurser som ges på svenska är programkopplade endast till agronomprogrammet- husdjur, men om förkunskapskraven är uppfyllda kan möjlighet att skriva på svenska ges även till masterstudenter.

Hur går det till?

Närmare anvisningar för hur examensarbetet går till finns på VH-fakultetens webbsida om examensarbeten. Där finns också all annan information och alla länkar du behöver.

Institutionernas sidor om examensarbeten:

Lista över anmälningskoder:

Institution Anm.kod svensk kurs* Anm. kod engelsk kurs**
 AFB  SLU-30257  SLU-30258
 BVF  ---  SLU-30261
 BT  SLU-30259  ---
 HMH  SLU-30249  SLU-30251
 HUV  SLU-30237  SLU-30239
 HGEN  SLU-30253  SLU-30255
 KV  SLU-30260  ---
 NJV  ---  SLU-30262

Alla koder är för VT2017, anmälningsperiod 15 sep -15 okt 2016.
* Kursen ges på svenska.
** Kursen ges på engelska.

Stipendier på VH-fakulteten

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Tillgodoräknande

I en generell examen kan du ta med kurser som du läst vid ett annat svenskt lärosäte när du lämnar in din examensansökan. Har du utländska studier som du vill ha med i examen måste du lämna in en ansökan om tillgodoräknande.

Tillgodoräknande hel kurs

För att ta med utländska studier i din examen ansöker du om tillgodoräknande av hel kurs.

Fyll i alla fält i blanketten och skriv under den innan den skickas till Registrator. Lämna in ansökan i god tid innan du ska ansöka om examen, för att hinna få besked. Tänk på att lämna en så fullständig ansökan som möjligt om du vill få snabbt besked!

Handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten:

 • Kursplan, schema och litteraturlista, samt i förekommande fall seminariearbete eller uppsats, för den kurs/de kurser du redan har läst
 • Registerutdrag (Ladokutdrag) eller officiellt vidimerad kopia*) av kursbevis, Transcript of Records eller motsvarande (om baksida finns ska även kopia av den bifogas) för den kurs/de kurser du redan har läst

Beslutet meddelas via e-post till den adress som du angivit i ansökan.


Tillgodoräknande motsvarande del av kurs

Om du anser att något eller några av kursmålen i en programkurs motsvaras av något du tidigare läst, ansöker du om tillgodoräknande motsvarande del av kurs.

Fyll i alla fält i blanketten och skriv under den innan den lämnas/skickas till Utbildningsservice VHC. Blanketten måste vara inlämnad senast fyra veckor innan kursstart för att du ska hinna få besked innan kursen startar om hur stor del av kursen du kan få tillgodoräkna dig.

Tänk på att lämna en så fullständig ansökan som möjligt om du vill få snabbt besked!

Handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten:

 • Kursplan, schema och litteraturlista, samt i förekommande fall seminariearbete eller uppsats, för den kurs/de kurser du redan har läst
 • Registerutdrag (Ladokutdrag) eller officiellt vidimerad kopia*) av kursbevis, Transcript of Records eller motsvarande (om baksida finns ska även kopia av den bifogas) för den kurs/de kurser du redan har läst

Beslutet meddelas via e-post till den adress som du angivit i ansökan.


*) Officiellt vidimerad kopia

Med officiellt vidimerad kopia menas att kopians överensstämmelse med originalet är intygat av:

 • den instans som utfärdat originalet, eller
 • en myndighet i det land originalet är utfärdat,
 • eller en myndighet i Sverige (t.ex. polisen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, skatteverket, biblioteket, notarius publicus etc.)

För att en vidimering ska vara giltig krävs förutom namnunderskrift av den som intygar, att en stämpel finns som innehåller uppgifter om myndighetens namn, adress och telefonnummer.

I stället för att lämna in en officiellt vidimerad kopia kan du visa upp ditt kursbevis i original för registrator eller Utbildningsservice VHC som då kan intyga att kopian överensstämmer med originalet.

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande! Tillgodoräknade poäng räknas inte som studieresultat av CSN.

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Fakta

Det engelska namnet på programmet är Animal Science - Master's Programme.

Programmet ges på engelska.


Kontaktinformation

Programstudierektor Agronom - husdjur och Animal Science

Jan Olofsson, Forskare FLK 
Institutionen för husdjurens utfodring och vård/ avdelningen för idisslare, näringslära och skötsel
Jan.Olofsson@slu.se, 018-67 16 36

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, studiehandboken m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se