15
februari
Loftets hörsal, Duhrevägen 8, Uppsala

Öppen föreläsning med Stephen M. Redpath

evenemang |
SteveRedpath_univ_aberdeen.JPG

Välkommen på öppen föreläsning med professor Stephen Redpath, innehavare av H. M. Konungens professur i miljövetenskap 2016/2017. Redpath är professor vid University of Aberdeen, Storbritannien, men är under tiden han innehar H. M. Konungens professur i miljövetenskap knuten till SLU:s forskningsstation i Grimsö. Samverkan sker med forskargrupper vid Lunds universitet och Umeå universitet. Föreläsningen äger rum den 15 februari kl 10-12 i Loftets hörsal på SLU Uppsala.

Stephen M. Redpath

Professor Redpath är hemmahörande vid University of Aberdeen i Storbritannien har utsetts till den 21:e innehavaren av Kung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap.

Stephen Redpath har huvudsakligen arbetat med frågor relaterade till pågående markanvändning, dess konsekvenser för olika viltstammar och bevarandefrågor hos olika fågelarter i Skottland. Genom sin forskning har han förstått vikten av att kunna kommunicera vetenskap och inkorporera synpunkter från skilda intressegrupper för att förvalta/bevara olika djurpopulationer. Redpath har blivit internationellt uppmärksammad genom sitt engagemang för att bevara några starkt hotade arter, t.ex. snöleopard.

Stephen Redpath kommer att ha sin verksamhet förlagd till SLU:s forskningsstation i Grimsö. Samverkan kommer att ske med forskargrupper vid Lunds och Umeå universitet.

Programmet för professor Redpaths vistelse i Sverige avser att stärka forskningen om konflikthantering kopplad till den komplexa aktuella konflikten kring bevarande, skötsel och nyttjande av vilt- och rovdjursstammar.

Konung Carl XVI Gustafs 50-års fond för vetenskap, teknik och miljö

Konung Carl XVI Gustafs 50-års fond för vetenskap, teknik och miljö instiftades 1996 till Konungens 50-års dag och dess ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Läs mer på om 50-årsfonden på kungahusets webb.

Fakta
Tid: 2017-02-15 10:00 - 12:00
Ort: Uppsala
Lokal: Loftets hörsal, Duhrevägen 8
Sista anmälningsdag: 8 februari 2017
Mer information:

Anmälan: Anmäl dig på ceremonier@slu.se senast den 8 februari. Evenemanget är öppet för alla men antalet platser är begränsat.

SEMINARIET ÄR FULLBOKAT. Nya anmälningar sätts upp på väntelistan och får besked om platser blir lediga.

OBS! Platserna i Loftets hörsal måste vara intagna senast kl 9.50.

H.M. Kung Carl XVI Gustaf närvarar vid föreläsningen.


Program

10.05 - 10.10    Välkommen och introduktion - Henrik Andrén, SLU

10.10 - 10.25  Miljöforskning vid SLU - Rektor Peter Högberg

10.25 - 10.40    Vilda förhoppningar – förändringar av vilt i Sverige. - Henrik Andrén, SLU

10.40 – 11.15   Finding solutions to wildlife conflicts - Stephen Redpath, University of Aberdeen

11.15 – 11.30   När människor möter vilt – hur möter viltförvaltningen deras oro? - Maria Johansson, Lunds universitet 

11.30 – 11.45   Svensk viltförvaltning i förändring - konflikthantering via dialog eller domstol? - Camilla Sandström, Umeå universitet

11.45 – 12.00   Frågestund

Programmet är blandat på svenska och engelska enligt ovan. Frågestunden hålls på engelska.

 


Kontaktinformation

Jenny Sälgeback, akademiintendent
Ledningskansliet, SLU
jenny.salgeback@slu.se, 018 67 10 74,  070-676 65 96