7
februari
Aulan, undervisningshuset, Uppsala

Vallkonferens i Uppsala

Den 7-8 februari 2017 arrangeras Vallkonferens i Uppsala. Den anordnas av Växa Sverige tillsammans med SLU (Institutionerna för norrländsk jordbruksvetenskap, växtproduktionsekologi samt husdjurens utfodring och vård), Hushållningssällskapen och LRF Mjölk.

Programmet bygger i stor utsträckning på forskning om vall från odling till utfodring från de senaste tre åren. Programmet är gemensamt på tisdagen medan det på onsdagen delar sig i två parallella sessioner där den ena handlar om vallfoder till häst och den andra behandlar vallodling, utfodring till kor och får samt ekonomi i vallfoderodlingen.

Mer information finns på konferensens hemsida:
http://www.slu.se/vallkonferens-2017

Studenter får delta till en reducerad kostnad på 500 kr. Då ingår endast deltagande utan någon fika, mat eller konferensrapport. Rapporten går att köpa till för 100 kr. Pengarna levereras som kontanter vid registrering. (Givetvis kan man även anmäla sig på ordinärt sätt via hemsidan för ordinarie pris och då ingår allt)!

Gör din anmälan direkt till:
Nilla.Nilsdotter-Linde@slu.se senast den 11 december.

Fakta
Tid: 2017-02-07 09:00 - 2017-02-08 15:00
Ort: Uppsala
Lokal: Aulan, undervisningshuset
Arrangör: Växa Sverige tillsammans och SLU
Sista anmälningsdag: 11 december 2016
Pris: 500 kr.

Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se