Vem ska jag kontakta inom utbildningen?

Senast ändrad: 18 september 2013 - slu.se

Beroende på vilken typ av fråga du har kan du vända dig till olika personer inom utbildningen. Det övergripande ansvaret för ett program har en utbildningskommitté vid fakulteten. För varje program finns även en programstudierektor som samordnar programmet. För kurserna på programmet ansvarar sedan olika institutioner vid SLU. Nedan finns en kort beskrivning av tjänstetitlar och vilken typ av frågor personen kan svara på.

Kursledare – den lärare som ansvarar för kursens upplägg och genomförande. Om du har konkreta frågor om kursen, tex schemafrågor, kan du kontakta kursledaren.

Institutionsstudierektor – den person som fått i uppdrag av institutionen att ha det övergripande ansvaret för en institutions grundutbildning. Om du har frågor som kursledaren inte kan hjälpa dig med kan du kontakta institutionsstudierektorn. Institutionsstudierektorer hittar du via respektive institutions hemsida.

Programstudierektor - den person som fått i uppdrag av fakulteten att samordna ett utbildningsprogram. Om du har generella frågor om tex programmets upplägg kan du vända dig till programstudierektorn.

Utbildningsadministratör – den person som registrerar och rapporterar resultat i studiedokumentationssystemet Ladok för den institution som ger kursen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna.rudebeck@slu.se