SLU-avtal ger rabatt på publiceringsavgiften

Senast ändrad: 19 september 2016 - slu.se
avtal_640x425.jpg

SLU har slutit avtal med ett av de största open access-förlagen, BioMed Central, som innebär rabatterad publiceringsavgift. Dessutom kan forskare vid SLU publicera sin forskning open access helt utan kostnad via Springer Compact.

Eftersom OA-förlag oftast tar ut en publiceringsavgift för att täcka sina kostnader, istället för att kräva en prenumerationsavgift av läsaren har SLU slutit följande avtal:

Springer Compact

SLU är ansluten till ett ramavtal mellan Kungliga biblioteket och Springer Nature som möjliggör open access-publicering utan kostnad i Springers hybridtidskrifter, se förteckning över tidskrifter och mer information. Kostnaderna subventioneras till en del av Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet.

Det enda som krävs för att få sina publiceringskostnader täckta av avtalet är att corresponding author är anställd hos SLU och att denna tillhörighet anges i publikationen. Springer Nature identifierar om corresponding author är anställd vid SLU utifrån tre parametrar: epostdomän, ip-adress och angiven institutionstillhörighet, varpå de skickar ett bekräftelsemejl till biblioteket. 

Avtalet är ett pilotprojekt som löper under perioden 2016-2018.

BioMed Central (BMC), inklusive SpringerOpen och Chemistry Central

BioMed Central publicerar över 250 kvalitetsgranskade open access-tidskrifter inom t.ex. biologi, biokemi, medicin, veterinärmedicin och fysiologi. Många av dem finns med i Web of Science / Journal Citation Report och flera har hög impact factor.

SLU har ett avtal med BMC som ger dig som är anställd av SLU 15 % rabatt på publiceringsavgiften. Du kan läsa mer på SLU:s sida hos BMC. BioMed Central-avtalet gäller även för SpringerOpen och Chemistry central.

Observera: Du måste skicka in din artikel från en av SLUs IP-adresser för att få din rabatt hos BMC!

Nationella avtal

Via Kungliga Bibliotekets centrala avtal får SLU:s forskare också rabatter på publiceringsavgifter med

ISPG (Independent Scholarly Publishers Group) och

ACS – American Chemical Society (author choice).

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se