Sveriges lantbruksuniversitet

Studentlivet på SLU

Din studietid är viktig. Gör den rolig, intressant och spännande! Vid SLU har du alla förutsättningar att lyckas med det.

Välkommen hit!

hus alnarp Viktor Wrange.jpg

Alnarps Studentkår (ASK)

En av våra två sydligaste studentkårer med medlemmar från landskapsarkitektsprogrammet, landskapsingenjörsprogrammet, hortonomprogrammet och trädgårdsingenjörsprogrammen.

Wangen_Vy_Hastar_2elever-300x195 hemsidan.jpg

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Hippologernas egen studentkår. Den kår som täcker störst area av landet, med utbildningens inriktningar utspridda på Flyinge, Strömsholm och Wången.

Foto: Mårten Svensson

Lantmästarkåren (LMK)

En studentkår för alla de som läser till lantmästare i Alnarp. En mycket engagerad studentkår som även förvaltar vissa bostäder för lantmästarna. Några av dessa bostäder ligger mycket nära havet.

EXT-141002-0016-apa.jpg

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Jägmästarnas studentkår i Umeå som bland annat anordnar jakter samt sköter om markerna i Umeå och i Uppsala. En friluftsintresserad kår med ett nytt kårhus och bastu.

SLU_090529_0006_jsg.jpg

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Skogsmästarnas egen kår i Skinnskatteberg. Aktiv och social kår som även arrangerar jakter på höstarna.

Ulls hus vinter jenny.jpg

Ultuna studentkår (ULS)

SLU:s största studentkår i Uppsala där medlemmarna kommer från i stort sett alla program som finns på Ultuna. Stor driftig kår med ett nyrenoverat kårhus och många utskott.

Ko lövsta jenny.jpg

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Veterinär- och djursjukskötarstudenternas egna studentkår i Uppsala. Har även de ett nyrenoverat kårhus med en badtunna på baksidan. Arrangerar årligen en loppmarknad/auktion för medlemmarna.

Publicerad: 27 september 2016 - Sidansvarig: rekrytering@slu.se