Sveriges lantbruksuniversitet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Är du nyfiken på våra utbildningar?
IMG_1730.jpeg

Utbildningar som ger jobb

SLU ligger långt framme vad gäller studenternas yrkesetablering och är det universitet i landet som har flest disputerade lärare per student.

Globala utmaningar kräver ny kunskap

Vid SLU kombinerar vi en stark grundforskning med mer tillämpningsnära studier för att lösa konkreta frågor, inte minst de globala.

nilsprov_akh-750-besk.jpg

SLU:s miljöanalys håller koll på livsmiljöerna

Vi samlar in och tillgängliggör data för att analysera miljöutvecklingen. Vi bistår också med kunskap om arter, kuster och hav, skogar, jordbrukslandskap, sjöar och vattendrag.

Till nytta för samhället

Vi samverkar med olika samhällsintressenter, särskilt inom djurhållning, jord-, trädgårds-, vatten- och skogsbruk samt fisk- och viltförvaltning . Vi samarbetar även internationellt.