Information och service för medarbetare på SLU
Information och service för medarbetare på SLU

3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1) Måldokument och strategier

Handlingsplan för SLU:s studentrekrytering 2011-2013, 2011-03-30

Kvalitet i SLU:s utbildning – Policy och strategi 2009-2012, 2009-12-14

VH-fakulteten

Strategi för utbildning på grund- och avancerad nivå för VH-fakulteten 2010-2012.pdf, 2009-11-25

2) Policies

Studentinflytande vid SLU, 2014-12-08

SLU:s policy och handlingsplan mot fusk och plagiering inom utbildning, 2012-12-21

Policy samt riktlinjer för uppdragsutbildning vid SLU 2011-2013 2011-01-31

Kvalitet i SLU:s utbildning – Policy och strategi 2009-2012, 2009-12-14

SLU:s policy för användning av djur i utbildningen  2007-01-26

S-fakulteten

Kombination av studier och elitidrott S-fak, 2011-01-12 

3) Delegationsordningar och organisationsbeslut

Uppdragsbeskrivning för Sekretariatet för uppdragsutbildning 2009-12-21

NJ-fakulteten

Examinationsrätt för institutionerna NL-fakulteten 2008-09-03

Se för övrigt avsnitt 5. Organisation och beslutsstruktur.

4) Riktlinjer

Riktlinjer för utbildningsplaner inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU, 2015-08-25

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU, 2014-04-22

Riktlinjer för examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU, 2013-06-24 och 2013-08-26

Riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten), upphovsrätt och publicering inom utbildning vid SLU, 2013-06-24

Riktlinjer för hantering av ansökningar om utbildning vid SLU inom ramen för universitetets strategiska utbildningssamarbeten, 2011-10-24

Policy samt riktlinjer för uppdragsutbildning 2011-01-31

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet från och med 1 augusti 2011, 2010-12-15

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, från och med 1 augusti 2015, 2014-12-16

Principer för Bolognaanpassad utbildningsordning vid SLU, 2010-05-10

Gallrings- och dokumenthanteringsplan för studerandehandlingar, 2009-08-25

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (Examensordning), 2010-05-10

NJ-fakulteten

Speciallokaler för undervisning – ny organisatorisk enhet vid NL-fakulteten 2011-03-01

Riktlinjer för anställning av adjungerade lärare och gästlärare vid NL-fakulteten 2007-03-21

S-fakulteten

Resurstilldelningsmodell för utbildning på grund- och avancerad nivå S-fak, 2011-01-03  

5) Årligen återkommande planerings- och styrdokument

NJ-fakulteten

Ersättning för uppdrag som programstudierektor vid NL-fakulteten 2011-06-08

6) Anvisningar och instruktioner

Anvisningar för utbildningsplaner 2015-12-21
Mall för utbildningsplaner (Word-format)

Anvisningar för kursplaner  2015-09-11

Studieavgifter för studerande från land utanför EU/EES vid SLU läsåret 2013/14, 2013-11-25

Övergripande riktlinjer för administration av utbildning vid SLU , 2013-08-26

Ämnen och huvudområden vid SLU, 2012-12-21 

Riktlinjer vid misstanke om fusk och andra disciplinära frågor inom utbildning vid SLU, 2011-09-05, rev 2012-09-10

Riktlinjer för ersättning till institutioner som deltar i samarbets- och mobilitetsprogrammet Erasmus Mundus samt SLU:s hantering av studieavgifter inom programmet, 2012-04-02

Riktlinjer för gemensam examen vid SLU, 2011-12-19

Riktliner vid misstanke om trakasserier av student enligt Diskrimineringslagen, 2011-09-12 

Tentamensregler vid SLU, 2010-06-28

 

 

Kontakt

Johan Torén, Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala, Tel. 018-672219

.....................................................................................................................................................

Genväg till sida med regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Sidan uppdaterad: 2015-12-22. Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se