Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Datavärdskap inom miljöövervakningen på SLU

SLU är är på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten datavärd för vissa data som insamlats genom nationell och regional miljöövervakning.

 

Dykare. Illustration: Fredrik Saarkoppel.

Läs om vad SLU:s olika datavärdskap innebär och ta del av resultaten.

  • Arter (inklusive Artportalen.se m.m.)
  • Jordbruksmark
  • Sjöar och vattendrag (inklusive Integerad kalkningseffektuppföljning, IKEU, Integrerad monitoring, IM, och Samordnad recipientkontroll, SRK)
  • Fisk (provfiskedata som samlats in nationellt och regionalt)

Kontakt med datavärdar

En datavärd ska se till att kvalitetssäkrade data ska kunna hämtas på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt. Dessutom ska datavärdar även att ta fram vissa bearbetningar av data för nationell och internationell rapportering.

Data som SLU är datavärd för på uppdrag av Naturvårdsverket har licens Creative commons 0 (CC0).


Levererans av data till SLU

Via datavärdskapens registersidor finns information om dataformat, kvalitetsmärkning och använda metoder.


SLU samlar kunskap om livet

I egen regi, på uppdrag och i samarbete med andra myndigheter och organisationer samlar SLU in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör information om arter och livsmiljöer i Sverige.


Fler datavärdar

Mer information om datavärdar, miljöövervakning och miljöövervakningsdata finns på Naturvårdsverket och på Havs- och vattenmyndigheten. 


Sidan uppdaterad: 2015-02-16. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se