Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Antagningsstatistik

De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2, hösten 2015. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan vissa av meritvärdena nedan vara lägre efter reservantagningen.

Program

BI BIEX BII BF HP
Agronom – ekonomi 16,4 15,56 17,03 - 1,0
Agronom – husdjur 17,3 x
15,97 4,0
0,9
Agronom – landsbygdsutv. x x x - x
Agronom – livsmedel x x x - x
Agronom – mark/växt x x x - x
Biologi, inriktning bioteknik
x
x
x - x
Biologi och miljövetenskap x x
x -
x
Civiling. – energisystem 18,7 17,79 18 - 1,25
Civiling. – miljö-  & vattentek. 19,5 16,86 19 - 1,25
Djursjukskötare 20,9 20,00 21,2 4,0
1,6
Ekonomi 18,1 18,28 17,85 - 1,1
Etologi- och djurskydd 17,87 16,46 19,15 4,0
1,2
Hippolog – islandshäst x* x* x* x* x*
Hippolog – ridhäst x* x* x* x* x*
Hippolog – travhäst x* x* x* x* x*
Hortonom x x x - x
Jägmästare 13,85 12,84 10,63 4,0 0,85
Landskapsarkitekt Alnarp 19,6 17,91 19,4 4,0
1,25
Landskapsarkitekt Uppsala 17,35 14,43 17,5 3,0
1,05
Landskapsingenjör 15,3 15,0 15,96 3,0
1,0
Lantmästare 17,67 x
16,58 4,0
0,7
Skogsmästare 15,7 x
15,0 - 0,9
Trädgårdsing. - design ** -
** ** **
Trädgårdsing. - odling 17,93 15,74
16,55 4,0
1,05
Veterinär 21,32 21,05 21,37 4,0 1,65

 

- inga antagna i urvalsgruppen
x Alla behöriga sökande i urvalsgruppen antagna
* Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov
** Urval genom antagningsprov

BI Betygsgrupp 1 (direktgruppen),  maxvärde 22,5
BIEX Betygsgrupp 2 (nya gymnasieskolan, GY11), maxvärde 22,5
BII Betygsgrupp 3 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5
BF Betygsgrupp 4 (Folkhögskolebetyg), maxvärde 4
HP Högskoleprov, maxvärde 2,0

 
Sidan uppdaterad: 2015-10-15. Sidansvarig: rekrytering@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se