Information och service för studenter vid SLU
Feedback

Utbytesstudier

Att studera utomlands är ett bra sätt för dig att vidga dina ämneskunskaper, utveckla språket och knyta nya kontakter i en helt annan kultur. SLU samarbetar med över 100 universitet runt om i världen så det finns goda möjligheter för dig att hitta ett spännande land eller ett lärosäte som passar just dig och din utbildning.

Utbyte på Nya Zeeland
Foto: Matilda Lindström

De flesta studenter på de treåriga programmen väljer att åka på utbyte under sitt sista år. För studenter på de längre programmen brukar det passa bäst att göra utbytesstudier under år fyra eller fem.

Du kan ansöka om studiemedel från CSN för dina utbytesstudier. Väljer du dessutom att studera vid ett universitet i Europa som SLU har ett avtal med kan du få stipendium.

I menyerna nedan har vi samlat information som kan vara bra för dig att ha innan du bestämmer dig för att studera utomlands.

Hur fungerar det?

Om du vill åka på utbytesstudier är det viktigt att du är ute i god tid och se till att ha en välskriven ansökan. Du måste själv  undersöka om det finns kurser på det utländska lärosätet som du kan läsa och sedan tillgodoräkna dig i din examen vid SLU.

Därför är det viktigt att du diskuterar din studieplan med din programstudierektor eller de erasmuskordinatorerna som finns.

Erasmus+ stipendium

Vill du studera vid ett annat europeiskt universitet kan du göra det som Erasmusstudent. Erasmus är ett utbytesprogram som finansieras av Europeiska kommissionen. Om du blir beviljad en Erasmusplats så får du stipendiet automatiskt. Du behöver inte ansöka om det separat.

Stipendiet är ett bidrag för att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiets storlek varierar, men minimum är ca 2600 kronor per månad. Erasmusstipendiet delas ut i två omgångar, en större del i början av utbytet och en mindre del när utbytet avslutats. 

Nordplus stipendium

Att studera utomlands behöver inte betyda att du måste resa långt bort. Inom Norden och Baltikum finns det stora möjligheter att åka som utbytesstudent inom det som kallas Nordplus. Du kan välja att vara borta mellan 1 vecka och 12 månader och du kan läsa i Norge, Finland, Danmark, Island, Lettland, Litauen eller Estland. 

Om du blir tilldelad en utbytesplats inom Nordplusprogrammet så ingår alltid stipendium. Du behöver alltså inte ansöka om stipendiet separat. För att man ska få ett Nordplusstipendium måste du studera på heltid och bo i det land som du studerar i.

 • För en studieperiod längre än en månad är stipendiet på 200 EUR/mån.
 • Du får också ett resestipendium på 250 EUR om du ska åka till Norge, Estland, Danmark, Lettland, Finland eller Litauen och 350 EUR om du reser till Island.
 • Om du är borta en kortare tid är stipendiet på 330 EUR/vecka till alla länder inom Nordplus utom Island, där stipendiet är 430 EUR.

Kontakta gärna en studievägledare på studievagledning@slu.se, din programstudierektor eller Erasmuskoordinatorn för din utbildning för att diskutera dina möjligheter.

Uppehållstillstånd och visum

Om du ska läsa i ett EU-land i mindre än tre månader behöver du inte något uppehållstillstånd eller visum. Du måste däremot ha ett giltigt pass. Om du ska läsa i mer än tre månader har du rätt till uppehållstillstånd. Du ansöker om uppehållstillstånd när du är på plats i det land där du ska studera. Du måste då vara inskriven vid ditt värduniversitet, ha en försäkring och tillräckligt med pengar för att klara ditt uppehälle.

För länder utanför Europa krävs uppehållstillstånd/studentvisum. Kontakta ambassaden eller konsulatet för det land du ska resa till. Du kan dock inte söka uppehållstillstånd förrän du har fått antagningsbesked från det universitet där du ska studera.

Tillgodoräknande av studier utomlands

När du har studerat utomlands ska du ansöka om tillgodoräknande för att få med utlandsstudierna i din examen.

Läs mer på Studentwebbens sida om tillgodoräknande.

SLU har regelbundna informationsmöten där du får veta allt som du behöver veta innan du ansöker.

Försäkringar under ditt utbyte

Under tiden du är på utbyte får du en försäkring som SLU tecknar genom Kammarkollegiet. Den gäller från två veckor före terminsstart till två veckor efter terminsslut.

Läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets hemsida.

Du som åker på utbyte till USA och till Kanada kommer att bli tvungen att betala en försäkring till värduniversitetet. Du kan låna pengar från CSN för den här kostnaden.

Vart kan jag åka?

SLU har studentutbytesavtal spridda över hela världen. För att se vad som gäller för just dig, kan du söka på olika sätt, men det är viktigt att du går in på universitetet och ser vilka ämnesområden som är aktuella för just det universitetet. Här ser du också hur många studenter SLU kommer att kunna skicka till det universitet som du är intresserad av.

SLU´s platser för utbytesstudier  

OBS! Informationen angående ämnesområden och platser är under bearbetning fram till den 1 november 2015.

Double Degree på Cranfield University, England

På ansedda Cranfield university kan du som är i slutet av ditt masterprogram läsa det sista året och få en dubbel examen. Här finns mer information om Cranfield och hur du ansöker.

När och hur ansöker jag?

Sista ansökningsdag

Vill du åka på utbytesstudier under läsåret 2016/2017 är sista ansökningsdag 1 december.

Här hittar du ansökningsformuläret!

Eventuella restplatser ansöker du om 1 juni.

För att ditt utbyte ska bli så bra som möjligt krävs en del förarbete. Här hittar du information om behörighet, vilka språkkunskaper som krävs, och hur det fungerar med ansökan.

Så här kan du förbereda dig

 1. Hitta några universitet där du skulle vilja studera.
 2. Undersök om det finns kurser inom ditt ämnesområde och din nivå på dessa universitet.
 3. Boka tid med programstudierektor eller motsvarande i god tid för att diskutera din studieplan och om de kurser du hittat verkar lämpliga. De kurser du läser utomlands ska du kunna tillgodoräkna när du kommer tillbaka efter utbytet.
 4. Ansöka! Du kan söka upp till tre olika universitet, men observera att ditt förstahandsval är ditt huvudalternativ och de val du gör som nummer 2 och 3 är dina reservalternativ. Till många av våra utbytesplatser är det dock hård konkurrens så om du anger reservalternativ ökar dina chanser att få en studieplats utomlands!

Fundera över vad det innebär rent praktiskt för dig att vara utomlands en termin eller ett år. Om du tackar nej i ett sent stadium, kan det innebära att du hindrar någon annan från att åka utomlands.

Behörighet

För att du ska vara behörig att söka utbytesstudier vid SLU krävs att du:

 • har studerat vid SLU i minst ett år på heltid innan du börjar utbytesstudierna.
 • har klarat minst klarat 75 % av de kurser du registrerat dig på. Om du har haft studieuppehåll ska uppehållet vara registrerat i Ladok.
 • kan tillgodoräknas dina utbytesstudier i din examen från SLU. Du ska fått ditt val av kurser i utlandet godkänt i förväg av din programstudierektor eller liknande.
 • har så goda språkkunskaper att du kan bedriva universitetsstudier på det aktuella språket. Läs mer om det längre ned under språkkunskaper.
 • gör två språktest, ett före utbytet och ett i samband med utbytets avslut. Gäller enbart Erasmusutbyte.

Språkkunskaper

SLU:s erfarenheter är att svenska studenter normalt sett klarar studier på engelska utan några större svårigheter. Universiteten inom Europa brukar godta SLU:s intyg på att du minst har kunskaper motsvarande Engelska B. Vissa universitet kräver därför inga språktest medan andra gör det.

För att ansöka om utbytesstudier där undervisningsspråket är annat än engelska måste du i din ansökan bifoga intyg på språkkunskaper inom aktuellt språk. Om du är intresserad av att läsa i Spanien, Frankrike, Italien eller Chile kan du räkna med att undervisningen sker på det inhemska språket. Fundera på om du behöver ta någon extra språkkurs antingen innan du åker eller i samband med vistelsen vid det utländska universitetet. Ett bra sätt att öva på språket innan du åker är att umgås med de utbytesstudenter som läser på SLU.

Ansökan

Ansökan är öppen en månad före sista ansökningsdag. Du ansöker genom att fylla i ett formulär som finns tillgängligt här under ansökningsperioden.

Du kan välja upp till tre olika utbytesalternativ. Det är viktigt att alla alternativ erbjuder kurser inom ditt område och på rätt nivå.

I din ansökan ska du ladda upp följande dokument:

 • CV
 • Foto
 • Intyg på dina språkkunskaper om du ska studera på annat språk än på engelska
 • Registerutdrag om du läst vid något annat universitet än SLU och studierna är relevanta för ditt program på SLU. Till exempel om du har gjort avbrott i dina studier för att studera vid ett annat universitet.
 • Du får också motivera varför du vill studera utomlands genom att svara på några frågor om varför du vill studera utiómlands. Skriv kortfattat på svenska eller engelska på det språk som känns bekvämt.

Formuläret fugerar bäst i webbläsaren Mozilla Firefox. Använd gärna din studentepostadress när du fyller i formuläret. Ansökan kan inte kompletteras efter att du skickat iväg den!

Vad händer efter att du skickat iväg din ansökan?

Processen med att handlägga din ansökan påbörjas direkt efter sista ansökningsdag. Vi hör av oss om kompletteringar behövs.

Urval

Vi bedömer inte din ansökan efter vilka betyg du fått på kurser eller om du har varit aktiv i kåren. Vi går helt på innehållet i din ansökan. Det är ochså avgörande att  du sökt kurser som du kan tillgodoräkna dig i din examen vid SLU. Om två studenter konkurrerar om en utbytesplats sker lottning.

Nominering

Nominering av SLU:s utbytesplatser görs av internationella handläggare vid utbildningsavdelningen på SLU.  Det är dock alltid det mottagande universitetet som bestämmer om du antas eller inte. Det är dock ytterst ovanligt att en nominerad student inte blir antagen.

När beslut har fattats om vilka studenter som ska nomineras till utbyte informeras alla studenterna per mail. Det gäller även dig som inte fått någon utbytesplats.

Om du accepterar nomineringen kommer du att bli kallad till ett möte där du får information om hur du ska gå vidare med ansökan till det utländska universitetet.

Studentberättelser och bloggar

Här kan ta läsa intressanta och spännande reseberättelser från SLU studenter som varit på utbyte i olika delar av välrlden.

Om du har varit på utbyte och vill att din berättelse eller blogg ska synas här, gärna med fina bilder. Eller har du trevliga bilder som vi får använda på våra webbsidor? Hör av dig till goabroad@slu.se

Berättelser från studenter på utbyte

Bloggar från studenter på utbyte

Sommar - och intensivkurser

Sommarkurs inom NOVA/BOVA-nätverket

Vill du uppleva något nytt under din sommar och samtidigt tillgodoräkna dig poäng? Sommarkurser passar för dig som kanske inte vill studera utomlands under en hel termin eller som funderar på om studier utomlands kan vara något för dig. SLU är medlem i olika nätverk som arrangerar sommarkurser.

NOVA och BOVA är två nätverk av nordiska och baltiska universitet som precis som SLU är verksamma inom life science. Dessa nätverk arrangerar kortare kurser på mellan fem dagar och fyra veckor.

Om du läser en kurs genom NOVA eller BOVA kan du ansöka om ett nordplusstipendium. Du ansöker om stipendiet till SLU efter att du har blivit antagen till kursen.

Kurser till våren och sommaren inom NOVA/BOVA hittar du här

ELLS sommarkurser

ELLS är ett nätverk med sju europeiska universitet inom life science. Det finns åtta sommarkurser att välja mellan. Om man läser en sommarkurs inom ELLS kan man söka resebidrag på 500 euro oberoende i vilket land som kursen ges (undantag för kurser som ges i Sverige).

Beslut om resebidraget fattas först efter antagning till kurs. SLU utlyser 10 resebidrag per läsår och beslut fattas genom lottning om det finns fler än 10 sökande. Resebidrag ges endast för resor till universitet utanför Sverige.

Sista ansökningsdatum för resebidrag är 1 april. Ansök via ELLS. Resebidrag söker du separat.

Go global - hemma på SLU

Du kanske inte har möjligheten att åka iväg på utlandsstudier eller praktik? Eller så känner du att du inte är riktigt redo ännu? Som student på SLU behöver du inte resa iväg för att möta världen.

Internationella kommittéer

De flesta av studentkårerna på SLU har internationella kommittéer. Ta kontakt med dem och lär känna våra utbytesstudenter från jordens alla hörn. Det är ett bra sätt att öva språk, lära mer om ditt ämne i andra länder och knyta kontakter.

Kurser med internationell inriktning

SLU är världsledande när det gäller forskning i globala frågor med anknytning till våra ämnesområden. Det finns många intressanta kurser att läsa med internationell inriktning, flera av dem är på engelska där studenterna ofta har internationell bakgrund.

Bild på utbytesstudenter
Utbytesstudenter och vice dekan

Utlandsstudier på egen hand

Har SLU inget partneruniversitet som du är intresserad av? Känner att du vill studera utomlands ändå? Tänk på att vara ute i god tid då du själv behöver skaffa all information, hålla kontakten med universitet och myndigheter och själv sköta kursval, ansökan och allting annat. 

 • Ta reda på eventuell kostnad för studieavgift. Vissa universitet inom EU har inga avgifter om du är EU-medborgare.
 • Du ordnar själv med visum, boende, försäkring och annat praktiskt.
 • Ambassader och konsulat eller till dem knutna institut kan ofta hjälpa till med information. 
 • Om du vill ha studiemedel behöver du kontrollera att universiteten är erkända eller under statlig tillsyn. Du är ansvarig att ta reda på vad själva utbildningen är värd, d.v.s. om den berättigar till studiemedel och om utbildningen kan tillgodoräknas när du kommer hem. 
 • Se till att du är behörig och har tillräckligt med språkkunskaper. Oftast behöver dina gymnasiebetyg översättas. Mall för översättning till engelska finns på skolverkets hemsida. 
 • Behöver du en godkänd betygsöversättning kan du söka på kammarkollegiet för auktoriserade översättare. Skicka ALDRIG iväg dina originalbetyg.
 • Eventuella intyg som visar att du har behörighet för högskolestudier kan du få från  Universitets- och högskolerådets hemsida (UHR).
 • Kontakta universiteten direkt och be om information och ansökningshandlingar. En del länder har central antagning och andra vill att du ansöker direkt till universitetet - det kan även variera inom ett och samma land. 
 • Var noggrann med din ansökan. En ansökan som inte är korrekt eller inkommen i tid kan komma att gallras bort direkt!
 • Det finns ett antal privata institutioner som rekryterar studenter till universitet utomlands. De kan sina universitet och hjälper oftast till med ansökan och allting runtomkring kostnadsfritt eftersom de finansieras av de universitet de rekryterar studenter till. Det innebär att du får betala terminsavgift vid "deras" universitetet.
 • Du bör ansöka om studieuppehåll för den tid som du studerar utomlands.
 • Kanske kan du hitta några stipendier att söka? På nätet finns sammanställningar och företag som mot en avgift gör sökningar.

Master och doktorsexamen utomlands

Det finns även möjligheten att genomföra hela ditt Master program utomlands. Det är till exempel möjligt för studenter att söka stipendium inom pågående Erasmus Mundus Joint Master Degrees eller Erasmus Mundus Joint Doctorates.

I september 2015 startar 116 Erasmus Mundus Joint Master Degrees som alla studenter vid SLU kan söka. Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

Det finns också 29 Erasmus Mundus Joint Doctorates. Studenter kan ansöka för läsåret 2015-2016.
Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

Länkar

 • Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs)
 • Erasmus Mundus Joint Doctorates
 • Master-och doktorsexamen utomlands

  Det finns även möjligheten att genomföra hela ditt Master program utomlands. Det är till exempel möjligt för studenter att söka stipendium inom pågående Erasmus Mundus Joint Master Degrees eller Erasmus Mundus Joint Doctorates.

  I september 2015 startar 116 Erasmus Mundus Joint Master Degrees som alla studenter vid SLU kan söka. Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

  Det finns också 29 Erasmus Mundus Joint Doctorates. Studenter kan ansöka för läsåret 2015-2016.
  Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

  Länkar

 • Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs)
 • Erasmus Mundus Joint Doctorates
 •  
   
  Sidan uppdaterad: 2015-11-02. Sidansvarig: goabroad@slu.se