Information och service för studenter vid SLU
Feedback

Studentkårer vid SLU

Studentkårerna drivs av studenter - för studenter.
Huvuduppdraget är att övervaka utbildningarnas kvalitet men kårerna har också en viktig social funktion med många olika aktiviteter. Klicka dig vidare för att se vad som händer inom din kår!

Alnarps studentkår (ASK)

En av två kårer i Alnarp. Vi arbetar med studiebevakning för att kvalitetssäkra utbildningarna och om du har funderingar över dina rättigheter som student så hjälper vi dig. Vi fokuserar även på studiesociala frågor och genom engagemang från kårens utskott anordnas flertalet aktiviteter både under och efter skoltid. Exempel på detta är friluftsäventyr, sittningar, gemensamma odlingar, föreläsningar, workshops och körsång.
Alnarps studentkår (ASK)

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Hippologernas egen studentkår. Den kår som täcker störst area av landet, med utbildningens inriktningar utspridda på Flyinge, Strömsholm och Wången.
Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Lantmästarkåren (LMK)

En studentkår för alla de som läser till lantmästare i Alnarp. En mycket engagerad studentkår som även förvaltar vissa bostäder för lantmästarna. Några av dessa bostäder ligger mycket nära havet.
Lantmästarkåren (LMK)

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Kåren vid skogsvetenskapliga fakulten i Umeå. Tidigare ingick endast studenter som studerade till jägmästare och forstmästare i studentkåren, något som förändrades i slutet på 1990-talet. Studentkåren grundades under namnet Skogsinstitutets Elevkår 1905. Under denna tid var dåvarande Skogsinstitutets huvudsakliga verksamhet förlagd till Stockholm. År 1915 ombildades skogsinstitutet till Skogshögskolan och studentkåren fick sitt säte i både Garpenberg och Stockholm. Jägmästarstudenterna har sedan 1924 iklätt sig de karaktäristiska röd-gröna jägmästarvästarna, vilka sannolikt är inspirerade av dalkarlarnas folkdräkter. Den gröna färgen symboliserar skogen – den röda står för kamratskap.
Skogshögskolans studentkår (SHS)

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Skogsmästarnas egen kår i Skinnskatteberg. Aktiv och social kår som även de arrangerar jakter på höstarna.
Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Ultuna studentkår (ULS)

En av tre kårer i Ultuna. Kårens uppgift är att verka för att utbildningarna håller en hög kvalitet, främja en god studiesocial miljö samt underlätta övergången mellan studietid och arbetsliv. Kåren sätter studenten i centrum och utgör länken mellan studenterna och SLU. Kårens verksamhet vilar på tre grundpelare som vi arbetar utifrån; utbildningsbevakning, näringslivskontakt och studiesociala frågor. Det finns elva verksamhetsområden och 43 utskott, samt sju fristående föreningar som är knutna till Kåren. Inom dessa utskott engagerar sig ca 150 funktionärer årligen som tillsammans utgör Ultuna Studentkår.
Ultuna studentkår (ULS)

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

En av tre kårer i Ultuna. Vi är kåren för studenter på veterinärprogrammet och forskarstuderande vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Vi jobbar för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Detta gör vi dels genom bevakning av din utbildning samt genom att representera dina och övriga medlemmars åsikter i olika studiesociala frågor (t.ex. möten med Uppsala kommun och studenthälsan). Vårt mål är att vara ett stöd för dig under din studietid. Förutom detta anordnar kåren också fester, pubar och andra trevliga evenemang och aktiviteter för dig som medlem.
Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

 
 
Sidan uppdaterad: 2015-06-18. Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se