Information och service för studenter vid SLU
Feedback

Tillgodoräknande

Om du har kurser från andra universitet/högskolor, som du vill inkludera i din examen, ska dessa tillgodoräknas. Förfarandet är lite olika för yrkesexamen respektive generell examen.

Lämna in ansökan om tillgodoräknande i god tid före examen då det ibland kan ta tid, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier. Vilka underlag som behövs för tillgodoräknande framgår av respektive blankett.

För att en bedömning ska göras ska du vara antagen och bedriva studier vid SLU.

Vid tillgodoräknandet bedöms oftast ämnestillhörighet, nivå, antal poäng, om kursen (motsvarande) ersätter en specifik kurs samt eventuellt överlapp i innehåll med andra kurser som du har läst.

Yrkesexamen

Kurser som inte är programkurser måste tillgodoräknas för att kunna ingå i en yrkesexamen. Det gäller både kurser lästa vid andra universitet/högskolor (inklusive utlandsstudier) och kurser lästa vid SLU. Du kan också få förhandsbesked om en kurs kan räknas in i din examen eller inte, innan du läser kursen. Även om du har fått ett förhandsbesked behöver du ansöka om tillgodoräknande när du är godkänd på kursen.

Vid tillgodoräknande för en yrkesexamen bedöms kursens relevans för den tänkta examen.

Samma blanketter används för både tillgodoräknande och förhandsbesked.

Generell examen (kandidat, magister och master)

Kurser som du vill ha med i din examen, som du har läst vid andra svenska lärosäten, tillgodoräknas vid utfärdandet av examen. Du behöver alltså inte lämna in någon formell tillgodoräknandeansökan. Studier som du bedrivit utomlands ska tillgodoräknas av utbildningsutskott (eller motsvarande).

Utlandsstudier

När du har studerat utomlands ska du ansöka om tillgodoräknande för att kunna få med utlandsstudierna i din examen. Det görs på olika blanketter beroende på om det gäller en yrkesexamen eller en generell examen. De olika fakulteterna på SLU har olika rutiner vad gäller tillgodoräknande av kurser efter utlandsstudier. Det är därför viktigt att du kontaktar din fakultet för att få veta vad som gäller för just din utbildning!

Några saker är emellertid återkommande på de olika fakulteterna och här har vi därför samlat den generella informationen som gäller för alla:

  • Tillgodoräknande av kurser man läst utomlands sker inte automatiskt utan är något man måste ansöka om. Ansökan tar tid att behandla så börja så fort du kommit hem för att det ska gå så fort som möjligt.
  • Vanligtvis skickar ditt utbytesuniversitet ett studieintyg med dina studieresultat till hem till dig. Studieintyget, eller Transcript of Records som det också kallas, är underlag för tillgodoräknande av dina kurser utomlands. Om universitetet inte skickar detta intyg automatiskt måste du själv beställa det. 
  • Vid ansökan om tillgodoräknande måste man alltid bifoga kursplaner på de kurser man läst. En bra idé är därför att samla rätt på dessa dokument på plats under utbytet.

Tillgodoräknande inom kurs

Om du vill tillgodoräkna dig tidigare utbildning som en del av en kurs vid SLU, så vänder du dig till kursledaren eller studierektorn vid kursgivande institution. Det är kursgivande institution som fattar beslut om tillgodoräknande inom kurs.

 
Sidan uppdaterad: 2015-07-21. Sidansvarig: examen@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se